Vivencia

Vivencia is een zeer intense beleving van iemand in het huidig moment, waarbij het lichaamsbewustzijn, viscerale functies en emoties meespelen.
Zo zijn er o.a. vivencia’s van veiligheid, vervulling en genot.

Rolando Toro heeft een precieze methode ontwikkeld om vivencia’s op te roepen, zodat persoonlijke integratie ( een diepe en directe  verbondenheid met het Zelf) en ontwikkeling  die bereikt wordt door oeroude functies van verbondenheid met het leven te stimuleren, mogelijk is.

Je krijgt in Biodanza  een reeks van bewegingsoefeningen die jouw menselijk potentieel tot uitdrukking brengen.

De 5 lijnen van vivencia stimuleren jou om, via dans, de mooiste versie van jezelf uit te drukken.

Deze 5 lijnen verhouden zich met elkaar én versterken elkaar :

1. Vitaliteit
Je wordt uitgedaagd in het stimuleren van je vitaliteit, je humeur en jouw zielstemmingen.

2. Sexualiteit
Je leert sensaties en gewaarwordingen in de bewegingen ervaren die te maken hebben met jouw seksuele identiteit, erotisme en het ontwaken van de bron van verlangen.

3. Creativiteit
Je hebt plezier in het stimuleren van je expressie, innovatie, impulsen, je capaciteit tot het creëren van dansen, existentiële en artistieke creativiteit.

4. Affectiviteit
Je neemt deel aan de ceremonie van ontmoeting en aan affectieve verbindingsrituelen zodat je meer ruimte krijgt tot vriendschap en liefde.

5. Transcendentie
Je krijgt bewegingsoefeningen om je te leren verbinden met de universele harmonie. het ontwaken van ecologische houding en toegang te krijgen tot kosmisch bewustzijn.