Privacy

PRIVACYVERKLARING

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.annvanhooreweder.be bezoekt en/of de blogs die ik beheer en/of klant bij mij wordt.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via annvanhooreweder@gmail.com

Voor de leesbaarheid van dit document gebruik ik de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt De Resonantie bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

1.1. doel: verzenden van inspiratiebrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam, e-mailadres en telefoonnummer hebt gegeven, dan ontvang je de wekelijkse inspiratiebrief. Als je mijn inspiratiebrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan iedere inspiratiebrief.

1.2. doel: gegevens over gedrag en bezoek aan website en blogs

Op www.annvanhooreweder.be  en de blogs vermeld onder 5.2. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser je IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meezendt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website & blogs en om de werking van mijn website & blogs gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website & blogs bezocht worden, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

1.3. doel: aanbieden van diensten

Ik gebruik jouw gegevens ook om je via mijn sessies, workshops of trainingen te kunnen helpen en om mijn sessies, workshops of trainingen te verbeteren.
Mijn diensten omvatten Biodanza, dans, meditatie en bewustzijnsverruiming.

1.4. doel: overig

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om te factureren en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat ik – in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld gerechtelijk onderzoek) – je gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden.

Artikel 3 Beveiliging

Ik doe mijn best om de gegevens die ik heb verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Ik richt mij organisatorisch daarop in en ik neem technische maatregelen. Het beschermingsniveau hangt wel af van de stand van de techniek, de kosten ervan en de risico’s die het verwerken van gegevens met zich meebrengen.

Artikel 4 Inzage

Als je wilt, kan je altijd inzage krijgen in jouw persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen door een mail te zenden naar annvanhooreweder@gmail.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 5 Cookies

5.1. cookies: website van De Resonantie
De website www.annvanhooreweder.be maakt geen gebruik van cookies.

5.2. cookies: blogs van De Resonantie

Momenteel beheer ik nog geen openbare blogs en ik maak geen gebruik van cookies:
https://-

5.3. cookies: delen op sociale netwerken

Op de website en blogs vermeld onder 5.1. en 5.2. zijn knoppen opgenomen om mijn posts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook. Als jij deze knoppen gebruikt, word je naar een externe website van bedrijven geleid. Lees de privacy verklaringen van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ welke persoonsgegevens deze bedrijven verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Artikel 6 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of deze privacyverklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig dat relevant is (taalfouten zijn m.i. niet relevant), dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks door een bericht dat ik je per e-mail bezorg.

Artikel 7 Gegevens van mijn bedrijf

De Resonantie (eenmanszaak)
ondernemingsnummer 0886.029.375

Ann Vanhooreweder, Lange Molenstraat 127, B – 8200 Brugge Sint-Andries
annvanhooreweder@gmail.com

Brugge Sint-Andries, 25 mei 2018
Ann Vanhooreweder