Zelfwaardering

Meditatie namiddag
LIVE in BRUGGE Sint-Andries

Vrijdag 9 december

14 u – 15u30
€ 15

In deze begeleide meditatienamiddag leggen we de focus even helemaal op jezelf.

Verwacht je aan een ontspannen liefdevolle namiddag waar jouw kwaliteiten er helemaal mogen zijn.

Je lichaam wordt gewaardeerd op een dieper niveau. Je ontdekt de waarde van ondersteunende gevoelens en gedachtes.

Je hebt meer vrede met jezelf en je aanvaardt wie je bent. We mediteren op een stoel.

Contact maken met je ziel zal je bewustzijn verruimen en uiteindelijk veranderingen brengen in de wijze waarop je denkt, voelt, leeft en in relatie staat tot jezelf en anderen.

Na deze meditatienamiddag ben je gerevitaliseerd en opgefrist met een verruimd bewustzijn over je zelfwaardering en je zelfliefde.


INSCHRIJVEN kan door een e-mail te sturen naar annvanhooreweder@gmail.com tem 04/12/2022.
Met liefde kan je het bedrag vooraf overschrijven op rekening BE81 0018 3995 6624.